Εκτύπωση

Λύση της  Δ.Η.Κ.Ε.Θ., μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της και μεταφορά του  προσωπικού της στο Δήμο