Εκτύπωση

Με απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων των Δήμων ενάντια στην εργασιακή εφεδρία, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – απολύσεις, το ενιαίο; μισθολόγιο – φτωχολόγιο και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας.  Μόνο εφόσον υπάρξει συμπαράταξη με άλλες Ομοσπονδίες θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Τα πιθανα οφέλη του αγώνα είναι η άρση της πολιτικής επιστράτευσης και η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών εντός της εβδομάδας με θέματα τη μη εφαρμογή της εργασιακής εφεδρίας στους ΟΤΑ και τη μη   ιδωτικοποίηση  των υπηρεσιών καθαριότητας και ίσως μια μικρη βελτίωση του μισθολογίου.