ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 και ώρα 12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Θερμαϊκού, του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων με τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Γιώργου Τσαμασλή και μέλη του συνδυασμού του ύστερα από έγγραφο αίτημα του προς το Δ.Σ.

Μετά το καλωσόρισμα και τις συστάσεις, τα μέλη του συλλόγου εξέθεσαν τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Δήμο. Ειδικότερα αναφέρθηκαν τα εξής :

 1. Η καθημερινή ανασφάλεια ως προς τη μελλοντική διατήρηση των θέσεων εργασίας..
 2. Η άδικη και ανθρωποφαγική διαδικασία της αξιολόγησης με την υποχρεωτική ποσόστωση. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μια δίκαιη, αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία και όχι μια νέα δεξαμενή απολύσεων.
 3. Το αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να κατασκευάσει επίορκους, με αποτέλεσμα τον εκφοβισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 4. Η ασφάλεια των υπηρεσιακών οχημάτων με την άμεση και ολοκληρωμένη συντήρησή τους καθώς και η αγορά νέων οχημάτων σε αντικατάσταση ασύμφορων πεπαλαιωμένων.
 5. Τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας (χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, χορήγηση γάλατος, προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια, προμήθεια χημικών η κατασκευή τουαλετών στο χώρο εργασίας της υπηρεσίας καθαριότητας και διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων και εμβολιασμός στα τμήματα καθαριότητας, πρασίνου, οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών.
 6. Εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θερμαϊκού με τη λειτουργία μόνο των προβλεπόμενων αποκεντρωμένων υπηρεσιών, καλύτερη κατανομή του προσωπικού και κάλυψη λειτουργικών κενών που έχουν ήδη διαφανεί.
 7. Η εξάλειψη του φαινομένου να δίνονται εντολές και να καθορίζονται οι εργασίες των υπαλλήλων από αναρμόδιους αιρετούς.
 8. Υιοθέτηση της αντίληψης από τους αιρετούς ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι συνεργάτες τους και όχι υπάλληλοι στην ατομική επιχείρησή τους.

Όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα για την εκχώρηση υπηρεσιών και ειδικά της καθαριότητας σε ιδιώτες ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Τσαμασλής είπε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου αφού λόγω του ελλιπούς προσωπικού και απαρχαιωμένου εξοπλισμού δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που λόγω ανταποδοτικότητας οφείλει. Έχει γίνει μελέτη σύμφωνα με την οποία η αποκομιδή θα ανατεθεί σε ιδιώτες, είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός (χωρίς να εφαρμοσθεί από τον Καλλικράτη μεθοδολογία και η σχετική νομοθεσία) και το υπάρχον προσωπικό θα απασχοληθεί στο σάρωμα, στην υπηρεσία πρασίνου και στον καθαρισμό και συντήρηση σχολείων. Ο Σύλλογος αντέτεινε ότι έπρεπε να γίνει χρήση Leasingγια τον εξοπλισμό και ότι μέχρι να εγκριθούν οι προσλήψεις να γίνει χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Συνεχίζοντας τοποθετήθηκε γενικά λέγοντας συνοπτικά τα εξής:

 • Τόνισε ιδιαίτερα το θέμα σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου, και τις ευθύνες τόσο των υπηρεσιών όσο και των αιρετών των προηγούμενων χρόνων.
 • Θα συγκεντρωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου όπως προβλέπονται από τον ισχύον Ο.Ε.Υ.
 • Θεωρεί απαραίτητη τη σύνταξη μελετών οι οποίες έπρεπε να είναι ήδη ώριμες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.
 • Ως προς τη σχέση με τους εργαζομένους ανέφερε ότι θα ελέγχεται η αποδοτικότητα αλλά δεν θα υπάρχει παρέμβαση στα υπηρεσιακά και θα δέχεται τις προτάσεις και τις υποδείξεις τν υπαλλήλων με σκοπό την ομαλή λειτουργία του Δήμου.
 • Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν Δημόσιες, δεν υπάρχει λόγος εκχώρησής τους εφόσον η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου λειτουργεί ικανοποιητικά.
 • Θα διασφαλίσει όλες τις αναγκαίες θέσεις εργασίας.

Το Δ.Σ.

   
  25.09.2023 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa