Εκτύπωση

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έκδοση απόφασης / ψηφίσματος κατά της εφαρμογής του Ν. 4250/2014, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την αξιολόγηση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού»