Εκτύπωση

Πρόληψη και προστασία της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                            ΠΕΡΑΙΑ, 12-06-2015

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟY                                                     Αρ.Πρωτ. : 34/2015

τηλ: 2392330090

fax: 2392021119

email: sedth@yahoo.gr                                                 Προς: Δήμαρχο

www.sedth.gr                                                                       Γ.Γραμματέας

                                                                                             Αντιδημάρχους

                                                                                             Διευθυντές

                                                                                             Τμηματάρχες

                                                                                             Επόπτες και επιστάτες καθαριότητας

                                                                                             Υπεύθυνους συνεργείων

ΘΕΜΑ:   Πρόληψη και προστασία της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

 

Εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία, κατά τις περιόδους που εξαγγέλλεται από την Ε.Μ.Υ. η επικράτηση συνθηκών καύσωνα, όταν επικρατούν οι συνθήκες του κατωτέρω πίνακα ,που απαιτούν διακοπή ή μετάθεση της εργασίας

Θερμοκρασία ξηρού Σχετική υγρασία Διορθωμένη Ενεργός

θερμομέτρου (0 0)

(%)

Θερμοκρασία

36

50

30

37

45

30

38

39

30

39

34

30

40

29

30

41

26

30

42

23

30

43

20

30

είναι απαραίτητη η λήψη τουλάχιστον των παρακάτω κατάλληλων μέτρων:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

 

thermiki kataponisi 001