Εκτύπωση

Παραχώρηση χώρων στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού

02- 09-2014 Παραχώρηση χώρων στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού

 

24-06-2015 Παραχώρηση γραφείου στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού

 

Απάντηση της διοίκησης για την παραχώρηση γραφείου στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού