ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                  Περαία,  22 / 02 /2016

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                           Αριθμ. Πρωτ.: 11

Τηλ: 2392330090

email: sedth@yahoo.gr

www.sedth.gr

                                                   ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Θερμαϊκού

 

                                                   Κοιν.: 1. Γενικό Γραμματέα

                                                             2. Αντιδημάρχους

 

ΘΕΜΑ : «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016»

Κατά τη γενική συνέλευση των εργαζομένων του Δήμου Θερμαϊκού, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, ένα από τα θέματα της οποίας ήταν τα εργασιακά προβλήματα, διατυπώθηκαν – καταγράφηκαν τα παρακάτω, τα οποία σας γνωστοποιούμε έτσι ώστε να προβείτε σε ενέργειες για την αντιμετώπιση και την επίλυσή τους .

 1. Συνεχίζει να μην εφαρμόζεται ο Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όσο αφορά στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες δηλ. δεν λειτουργούν μόνο οι προβλεπόμενες αποκεντρωμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες π.χ.η κεντρική Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ,λειτουργεί στην Δ.Ε. Ν.Μηχ/νας.
 2. Συνεχίζονται οι πάρα πολλές μετακινήσεις υπαλλήλων,  με αποτέλεσμα υπηρεσίες που λειτουργούσαν να αποσυντονίζονται, να χάνονται εργατοημέρες για την μετεγκατάσταση και για την ενημέρωση των υπαλλήλων στα νέα τους καθήκοντα. Παραμένει η υποστελέχωση  και υπολειτουργία πολλών Υπηρεσιών.
 3. Δεν γίνεται τοποθέτηση όλων των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες, με συνέπεια να έχουν τοποθετηθεί προϊστάμενοι  να μην έχουν υφισταμένους και να εγείρεται θέμα νομιμότητας.
 4. Απαιτείται η τήρηση του άρθρου 35 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων το οποίο προβλέπει ότι "ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε"'.
 5. Η έλλειψη προσωπικού και η μη σωστή κατανομή του υπάρχοντος στις υπηρεσίες, έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να υπερβάλλουν εαυτούς για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.
 6.  Έχουν γίνει ιατρικές εξετάσεις σε  λίγους εργαζόμενους, στον φετινό προϋπολογισμό παρά το σχετικό έγγραφο του συλλόγου οι δαπάνες που προβλέφθηκαν είναι ενδεικτικές και δεν επαρκούν. Επίσης δεν έγινε εμβολιασμός.
 7. Δεν τηρείται η νομοθεσία για την κίνηση του συνόλου των οχημάτων. Απαιτείται ανανέωση του στόλου των απαρχαιωμένων απορριμματοφόρων γιατί οι συνάδελφοι διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Από τα μέσα Νοεμβρίου δεν γίνεται συντήρηση και επισκευή των οχημάτων πλην των απορριμματοφόρων και των τρακτόρων.
 8. Το αμαξοστάσιο  Επανωμής χρήζει ανακαίνισης (πλακάκια, θέρμανση, απεντόμωση και μυοκτονία, ηλεκτρολογική εγκατάσταση ακατάλληλη σύμφωνα με το πρότυπο  HDP 354, FAX).
 9. Δεν υπάρχει χώρος στέγασης των υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας στη Δ.Ε. Ν. Μηχ/νας.
 10. Σε κάποιους χώρους εργασίας (Δευκαλίωνος, Κ.Ε.Π.Ν. Μηχ/νας, Ανθέων, σοφίτα Δημαρχείου, Τεχνική ), είναι η απαραίτητη η εξασφάλιση στοιχειωδώς ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας και από άποψη θερμοκρασίας και από άποψη υγιεινής. Στο χώρο της οδού Ανθέων εδώ και πολύ καιρό δεν αντικαθίσταται ένα σπασμένο τζάμι με συνέπεια να τίθεται θέμα ασφάλειας
 11. Επισημαίνουμε την κατά περιόδους έλλειψη αναλωσίμων, ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε όλες τις Υπηρεσίες. Δεν έχει γίνει προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (βιβλιοθηκών, γραφείων ,καρεκλών). Επίσης δεν ολοκληρώθηκε η συντήρηση των ψυκτών νερού, οι οποίοι ήδη έχουν μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του συντηρητή, πάνω από ένα χρόνο.
 12. Έχει δημιουργηθεί χωροταξικό πρόβλημα στο Δημαρχείο και προτείνεται η αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου για την στέγαση κάποιων υπηρεσιών. Πρέπει να γίνει απεντόμωση μυοκτονία στο χώρο της σοφίτας του Δημαρχείου και κυρίως στο χώρο που φυλάσσεται μέρος του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 13. Ακόμα δεν έχει παραχωρηθεί χώρος για τα γραφεία του Συλλόγου, στο Δημαρχείο, το οποίο έχει δηλωθεί ως έδρα του Συλλόγου στην εφορία.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, εκ μέρους της αιρετής διοίκησης, ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν συνεννόηση, συνεργασία , προγραμματισμό στις εργασίες, έτσι ώστε να  παρέχονται στους δημότες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Τονίζεται η ανάγκη για τήρηση της νομιμότητας και των ορθών διαδικασιών.

 Ο  Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Πετρίδης          Αλέξανδρος Κρητικόπουλος

   
  21.01.2019 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com