ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                  Περαία : 09- 06-2016

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟY                   Αρ. Πρωτ.: 17

fax: 2392021119

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.          ΠΡΟΣ:1. Δήμαρχο Θερμαϊκού

www.sedth.gr                                           2. Γεν. Γραμματέα Δ. Θερμαϊκού

  3. κ. Αντιδημάρχους

  4. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

      5. Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

 

Θέμα: Η πρόταση του Συλλόγου για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θερμαϊκού

 

Σχετ.: το με αρ.πρωτ.9506/25-05-2016 έγγραφο του Δημάρχου με την επισυναπτόμενη πρόταση

Πριν εκθέσουμε μέρος των απόψεών μας, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 

  1. Ενώ είχε συσταθεί όπως προβλέπεται στον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων η ομάδα εργασίας-έργου για την σύνθεση της οποίας είχε υπάρξει και σχετική αλληλογραφία για τις αντιρρήσεις και τις παρατηρήσεις  μας, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε.
  2. Δεν ζητήθηκαν οι γνώμες και οι προτάσεις των Διευθυντών και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και δεν είναι δυνατό η προς συζήτηση πρόταση να έχει συνταχθεί μόνο από μετακλητούς υπαλλήλους για ευνόητους λόγους.
  3. Η πρόταση που μας δόθηκε  είναι ελλιπής, γιατί δεν περιέχει τις θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού καιεπίσης δεν ορίζονται οικλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009). Επίσης δεν περιγράφονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων.

Κάνοντας μια πρώτη, βεβιασμένη, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος επεξεργασία της πρότασης, το Δ.Σ. του Συλλόγου καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις και επισημάνσεις:

α) Ο Δήμος Θερμαϊκού ,σύμφωνα  με το πληθυσμιακό του μέγεθος, τον αριθμό εργαζομένων και τα  τακτικά του έσοδα ανήκε και ανήκει στην υποομάδα μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι (Πρότυπο 2) και όχι μεγάλοι Δήμοι (Πρότυπο 1) που επικαλείται η ομάδα εργασίας.

β) Σύμφωνα με τον Καλλικράτη (Ν.3852/2010), το Πρότυπο 2, τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. και λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. ο Σύλλογος εργαζομένων καταθέτει τις κατωτέρω προτάσεις:

ι)Προτείνουμε την δημιουργία θέσεως ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗγια την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους.

ιι) Λόγω της τρέχουσας κακής οικονομικής κατάστασης (ανεργία, πολλοί δημότες στα όρια της εξαθλίωσης με συνέπεια την συνεχή επιβάρυνση του Δήμου με νέες αρμοδιότητες, προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, λειτουργία κοινωνικών φαρμακείων, παντοπωλείων, ιατρείων, μελλοντική καταβολή προνοιακών  επιδομάτων), αλλά και σύμφωνα με το Πρότυπο 2 και τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ., το Τμήμα Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να αναβαθμιστεί σε Διεύθυνση και βέβαια σε καμμία περίπτωση δεν ανήκει στις υπηρεσίες τις υπαγόμενες  απευθείας στον Δήμαρχο. Επίσης η πρόταση αυτή ενισχύεται και από την πάγια θέση και στόχο του Συλλόγου που είναι το κλείσιμο (λύση) της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και η μεταφορά όλων των εργαζομένων στο Δήμο, άρα όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα δύο αυτά νομικά πρόσωπα θα εκτελούνται από τον Δήμο

ιιι) Προτείνουμε το γραφείο Διαφάνειας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους να είναι αυτοτελές και να μην ανήκει στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ιv) Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών να αποτελείται από τα εξής τμήματα και γραφεία:
     α)Τμήμα  υποστήριξης των  Πολιτικών οργάνων του Δήμου,

     β)Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου με δύο ομώνυμα γραφεία,

     γ)Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο θα αποτελείται από το γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και το γραφείο προσωπικού και

     δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

Δεν υφίσταται πλέον λόγος διατήρησης του γραφείου αλλοδαπών και μετανάστευσης, αφού από την 01-01-2014 οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και οι δηλώσεις πολιτογράφησης μπορούν να μεταφερθούν και να διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης

v) Οι υπηρεσίες καθαριότητας-διαχείρισης απορριμμάτων είναι η αιχμή του δόρατος και ο καθρέφτης της λειτουργίας ενός σύγχρονου Δήμου. Επίσης στο πρόσφατα εγκριθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, προβλέπονται δράσεις (δημιουργία πράσινων σημείων, κομποστοποίηση, ανάπτυξη και διεύρυνση της ανακύκλωσης κ.ά.),οι οποίες με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ως νεοσύστατη Διεύθυνση (έλλειψη προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, πεπαλαιωμένος και οικονομικά ασύμφορος στην πλειοψηφία του ο υφιστάμενος, δυσλειτουργία του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων), είναι ευνόητο και πασιφανές ότι δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν από ένα απλό Τμήμα μιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία θα έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες, περιβάλλον, πράσινο, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοιμητήρια. Έχοντας υπόψιν και το Πρότυπο 2  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προτείνουμε να παραμείνει ως έχει δηλαδή σε επίπεδο Διεύθυνσης και όχι Τμήματος.

vi) Για τους ίδιους λόγους και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των δημοτών, την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος προτείνουμε την αναβάθμιση σε Διεύθυνση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με την υφιστάμενη στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. διάρθρωση υπηρεσιών.

vii) Σύμφωνα με το Πρότυπο 2 και τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. προτείνουμε η υπηρεσία Πολεοδομίας να είναι Αυτοτελές Τμήμα και όχι Διεύθυνση όπως στο προτεινόμενο σχέδιο. Επιπρόσθετα δεν είναι σωστό να ομαδοποιείται με την επιτελική υπηρεσία Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την Υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης δηλαδή υπηρεσίες με διαφορετικά θεματικά κριτήρια, διαφορετικές ειδικότητες προσωπικού που θα στελεχώσουν την κάθε οργανική μονάδα, διαφορετική φύση του παραγόμενου «προϊόντος» της κάθε οργανικής μονάδας και διαφορετικές διαδικασίες λειτουργίας της κάθε μονάδας και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας της κάθε οργανικής μονάδας.

Εναλλακτικά θα μπορούσε η Υπηρεσία Πολεοδομίας να ενταχθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος αφού μεριμνά για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ή να παραμείνει όπως στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

viii) Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην πρόταση και στην υφιστάμενη καταγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται στο Τμήμα Η/Μ έργων και Σηματοδότησης, τα γραφεία Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συντήρησης Υποδομών. Προτείνεται η διάρθρωση της  Δ.Τ.Υ. να είναι η εξής:
     α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών έργων με τα ομώνυμα γραφεία,

     β) Τμήμα Η/Μ έργων και Αδειοδοτήσεων που θα αποτελείται από τα γραφεία:

1. Η/Μ  Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας και

2. Αδειοδοτήσεων και

     γ) Να δημιουργηθεί Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών

ix) Προτείνουμε οι υπηρεσίες Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής να είναι αυτοτελές Τμήμα με τα ομώνυμα γραφεία

x) Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης να παραμείνει στην Διεύθυνση Οικονομιών Υπηρεσιών.

xi) Τέλος επειδή τα Κ.Ε.Π. είναι υπηρεσία πρώτης γραμμής με συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες και εξυπηρετούν χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε χρόνο, το προβλέπει το Πρότυπο 2 και ο οδηγός προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α., αλλά κυρίως η παρ.2 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης…»,είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης κρίνεται σκόπιμη η σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 25 του Ν.3492/2006  και προτείνεται να είναι Αυτοτελές Γραφείο  και η στελέχωση της νομικής υπηρεσίας.

Επίσης λόγω της καταφανούς έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού ,της ύπαρξης ελάχιστων  κενών οργανικών  θέσεων στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ και της πάγιας θέσης του Συλλόγου για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την αποτροπή εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των κενών οργανικών θέσεων.

Επειδή ο Ο.Ε.Υ. αποτελεί τον καταστατικό χάρτη και είναι το θεμέλιο της λειτουργίας ενός Δήμου, πρέπει να συντάσσεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και γνώμονα τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες, χρήζει εμπεριστατωμένης και ενδελεχούς μελέτης και πρέπει να αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών, ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν υπόψη και θα αποτελέσουν το έναυσμα γόνιμου διαλόγου, με τα βέλτιστα.

 

 

Για το Δ.Σ.

  Ο  Πρόεδρος    

 

Πέτρος Πετρίδης

   
  21.11.2018 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com