ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

simapoeota

        Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

        Αριθμ. Πρωτ.:278

 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ -

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου αριθμός 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ:

  1. Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμός 27.
  2. Την κα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Σοφίας αριθμός 15.
  3. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) (δια του Προέδρου αυτής), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Γενναδίου, αριθμός 8, με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

*******

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., υλοποιώντας απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του Ν.4369/2016 και της υπ΄ αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14.750/οικ.32768/22-12-2016 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4434/30-12-2016) ρυθμίσεις, που επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση, αναφορικά με την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (Ν.4336/2015, Ν4354/2015 και Ν.4369/2016),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Μετά το πέρας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι της λήξης της διαδικασίας της αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ όλων των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στο άρθρο 14 του Ν.4369/2016 και της Υπουργικής Απόφασης (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016) διαδικασία.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω Απεργία-Αποχή των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ. Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή Απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας  της αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ  από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία της Αξιολόγησης, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, του οποίους εκπροσωπούμε.

          Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, καθώς και όσους κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

              Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

            Νίκος Τράκας                                       Βασίλης Πετρόπουλος

   
  16.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa