ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

simapoeota       Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

 

    Αριθμ. Πρωτ.: 356

   

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προκήρυξαν στις αρχές Μαρτίου 2017 Απεργία-Αποχή όλων των εργαζομένων από κάθε διαδικασία «αξιολόγησης» σε όλα τα επίπεδα.

Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε πως η «αξιολόγηση» του προσωπικού δεν πρέπει να συνδέεται σε καμιά περίπτωση με μισθολόγιο και απολύσεις ούτε να είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά να έχει ως στόχο την βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση των Δημοτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών. Ξεκαθαρίσαμε πως «αξιολόγηση» προσωπικού χωρίς σύγχρονα οργανογράμματα αποδεσμευμένα από λογικές συρρίκνωσης υπηρεσιών-δομών και την στραγγαλιστική «απαγόρευση προσλήψεων» που οδηγεί σε αναθέσεις εργολαβιών και δημιουργεί συνθήκες πιεστικής υπερεργασίας κάτω από τις αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών, χωρίς καθηκοντολόγιο και περιγράμματα θέσης, δεν μπορεί να υπάρξει.

Αναδείξαμε επίσης τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν κοινωνικό πρόσωπο και κατεύθυνση που είναι μη εφικτό να προσμετρηθούν και να αξιολογηθούν ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες.

Ξεκαθαρίσαμε πως το προτεινόμενο σύστημα «αξιολόγησης» όσο και το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, όσο και λόγω του μεγάλου και ετερόκλητου αριθμού αρμοδιοτήτων, τις οποίες έχει στην ευθύνη της και οι οποίες είναι κοινωνικές.

Σήμερα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, της περικοπής πόρων, της έλλειψης σύγχρονου μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με επακόλουθο κάτω από την επιτακτική ανάγκη ανταπόκρισης στις έκτακτες πολλές φορές ανάγκες, κάθε εργαζόμενος πολλές φορές να ασκεί πολλαπλά καθήκοντα και πολλές φορές αλλότρια, π.χ. οικοδόμος κάνει τον φύλακα, ελαιοχρωματιστής τον ηλεκτρολόγο, παιδαγωγός τον τραπεζοκόμο, καθαρίστρια την μαγείρισσα, γεωπόνος τον οδηγό, εργάτης πρασίνου τον χειριστή μηχανημάτων κ.λπ.

Είναι μόνο λίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν με ξεκάθαρο τρόπο πως δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί η στοχοθεσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά στο εργατοτεχνικό προσωπικό. Είναι επίσης γνωστό πως η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανήκουν σε εργατοτεχνικές ειδικότητες καθώς και σε ειδικότητες κοινωνικής ανταπόδοσης που καθιστούν ανέφικτη την μέτρηση της αποδοτικότητας ενός εργαζομένου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως μια σειρά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κ.λπ.) δεν περιγράφονται καν στα οργανογράμματα των Δήμων. Το υπόλοιπο δε προσωπικό (π.χ. Διοικητικό) λειτουργεί πολλές φορές με παράλληλα καθήκοντα σε δυο (2) και τρεις (3) οργανικές μονάδες για την κάλυψη των αναγκών. Επισημαίνουμε πως σε περίπτωση «στοχοθεσίας» θα πρέπει άμεσα να γίνεται ευθεία αναφορά στην ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου και στα καθήκοντα που από αυτήν απορρέουν!!!

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 11635/10-4-2017 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παν. Σκουρλέτης παρότι «αναγνωρίζονται» οι ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καμία αλλαγή δεν επιφέρει, αφού όπως αναφέρεται «… σε κάθε περίπτωση το σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμοστεί όπως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του Ν.4369/2016 και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με ανάλογη εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Είναι ξεκάθαρο ότι η εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παν. Σκουρλέτη κινείται στο πλαίσιο του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού επιχειρώντας να δημιουργήσει αυταπάτες στους εργαζόμενους και ευελπιστώντας να διασπαστεί το ενιαίο μέτωπο κατά της «αξιολόγησης» που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο.

Επισημαίνουμε τις ξεκάθαρες θέσεις που θέσαμε εξ αρχής και που είναι σαφείς σε κάθε έναν που δεν διακατέχεται από το «άγχος» ανταπόκρισης των μνημονιακών στόχων και γνωρίζει την καθημερινή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες και συνοπτικά επαναδιατυπώνουμε:

 • Στοχοθεσία ιδιαίτερα στο εργατοτεχνικό προσωπικό και στο προσωπικό κοινωνικής ανταπόδοσης δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
 • Υπάρχει ανάγκη για Οργανογράμματα σύγχρονα (Ο.Ε.Υ.) που θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες Υπηρεσιών και Κοινωνίας και όχι μνημονιακές εντολές.
 • Πλήρη αποδέσμευση της αξιολόγησης με τον μισθό, ιδιαίτερα όταν τα κριτήρια τα οποία καλείται να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος έχουν απόλυτα υποκειμενική υπόσταση όπως «αφοσίωση», «επίδειξη ενδιαφέροντος», «πρωτοβουλία», «καινοτομία», κ.λπ. Η νομοθετημένη πια προωθημένη μισθολογικά εξέλιξη των «αρίστων» το μόνο που θα δημιουργήσει είναι μια ενισχυμένη κάστα «αυλικών» και «πιστών» της κάθε Διοίκησης του Δήμου με διχαστικά τελικά χαρακτηριστικά.
 • Η προαγωγή του εργαζόμενου επίσης δεν θα γίνεται με αντικειμενικά χαρακτηριστικά αλλά με κριτήριο του πόσο «αφοσιωμένος» ήταν ο εργαζόμενος. Η «αφοσίωση» αυτή θα τους κατατάσσει σε «επαρκείς», «μετρίους», «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλους» δημιουργώντας έτσι με υποκειμενικό τρόπο μια δεξαμενή εργαζομένων που δύναται και επίσημα να συνδεθεί είτε με την «κινητικότητα», είτε με την εμμονή των μνημονίων για λιγότερο Δημόσιο.
 • Δεν αποδεχόμαστε την δυνατότητα μέσω της Διεύθυνσης παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των βαθμολογιών αξιολόγησης και του «Συντελεστή διόρθωσης» που θεσμοθετεί ο Ν.4369/2016 να «ποσοτικοποιεί» και να τροποποιεί τον τρόπο αξιολόγησης.
 • Απορρίπτουμε συλλήβδην τον «θεσμό» της συνέντευξης είτε στο πλαίσιο της «αξιολόγησης» προσωπικού, είτε στο πλαίσιο της κρίσης Προϊσταμένων που είναι εργαλείο νεοφιλελεύθερης έμπνευσης και εφαρμογής και μόνο στόχο έχει τον έλεγχο της Διοικητικής δομής και ιεραρχίας του κρατικού μηχανισμού όχι με τους ικανούς και έχοντες προσόντα αλλά από τους αρεστούς συνεντευξιαζόμενους!!!
 • Δεν συμβιβαζόμαστε με την συνεχιζόμενη προσπάθεια υπονόμευσης της εκπροσώπησης των εργαζομένων αφού σε κανένα όργανο επιλογής για θέσεις ευθύνης Ε.Ι.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων.
 • Η κλιμάκωση της μοριοδότησης σκανδαλωδώς «μειώνει» τους έχοντες τυπικών προσόντων. Για παράδειγμα μοριοδοτείται η πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση ανά σεμινάριο με δέκα (10) μόρια, τη στιγμή που η άριστη γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με σαράντα (40) μόρια, η πολύ καλή με τριάντα (30) μόρια και η καλή με δέκα (10) μόρια. Δηλαδή, με την παρακολούθηση τεσσάρων (4) τριήμερων σεμιναρίων ισοσκελίζει κάποιος την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, με τρία (3) σεμινάρια ισοσκελίζει την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και με ένα (1) σεμινάριο ισοσκελίζει την καλή γνώση ξένης γλώσσας. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη και μη αποδεκτή η πρόθεση του Νομοθέτη για υποβάθμιση των ουσιαστικών-τυπικών προσόντων ενός εργαζόμενου.
 • Στο ισχύον Βαθμολόγιο προτείνεται να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι με τον προβλεπόμενο βαθμό ή εάν έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου σε αντίστοιχη θέση ευθύνης ακόμη και με απλή ανάθεση. Θα έπρεπε να προβλέπεται η άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης μόνο μετά από ουσιαστική κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και όχι με την διαδικασία της ανάθεσης που κατά συνήθη πρακτική επιδιώκουν οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Δεν προσδιορίζεται ο όρος «πλημμελής άσκηση των καθηκόντων» ως σοβαρός λόγος πρόωρης λήξης της θητείας Προϊσταμένου.
 • Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να υφίσταται αυξημένη μοριοδότηση για την προϋπηρεσία που θα αναγνωριστεί από τον Ιδιωτικό Τομέα έναντι της προϋπηρεσίας στον ίδιο φορέα ή σε άλλο φορέα του Δημοσίου.

      Αφήνοντας όμως τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντικειμενικά υπάρχουν σε όλους τους κλάδους εργαζομένων, όλες οι παραπάνω είναι μερικές περιπτώσεις από τις διατάξεις του Νόμου που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η «αξιολόγηση» του Ν.4369/2016 δεν θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών και των εργαζόμενων στο Δημόσιο και που θα εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, των πολιτών και των εργαζομένων σε αυτό.

 Όπως  και στην περίπτωση της «αξιολόγησης» Μητσοτάκη και σε συνδυασμό με το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, την υποχρηματοδότηση, τα νέα οργανογράμματα και την κινητικότητα, στόχος και της σημερινής «αξιολόγησης» είναι η υλοποίηση μνημονιακών υποσχέσεων και δεσμεύσεων για τη δημιουργία μικρού επιτελικού κράτους που θα δίνει αναθέσεις σε ιδιώτες. Επιτελικό το κράτος, επιτελική και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την πλειοψηφία των εργαζομένων να είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας χωρίς δικαιώματα και κακοπληρωμένοι και με πλήθος εργολαβιών που θα κληθεί όμως να επωμιστεί η ήδη οικονομικά επιβαρυμένη πλάτη των δημοτών.

 • Διεκδικούμε την απεξάρτηση της Διοικητικής δομής και ιεραρχίας από τους εκάστοτε κατόχους της πολιτικής εξουσίας προς το συμφέρον των Δημοτών και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών.
 • Διεκδικούμε την θέσπιση ενός απλού, αντικειμενικού, μη γραφειοκρατικού συστήματος αξιολόγησης που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές του κάθε κλάδου εργαζομένων και δεν θα είναι καθ’ υπόδειξη και εντολή των δανειστών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης  των αποφάσεων τόσο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για Απεργία-Αποχή  από την εφαρμογή του Ν.4369/2016 καλούνται οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων να συγκεντρώνουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα μοιραστούν στους εργαζόμενους και να τα επιστρέψουν στα αρμόδια Γραφεία Προσωπικού.

Συμμετέχουμε, συντονίζουμε, οργανώνουμε και ενημερώνουμε όλους τους εργαζόμενους για την μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην Απεργία-Αποχή που έχουν εξαγγείλει οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από κάθε διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση.

Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να παρέμβουν άμεσα ενημερώνοντας το σύνολο των εργαζομένων και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων.

Για την επιτυχία της Απεργίας-Αποχής πραγματοποιούμε Συγκεντρώσεις, Γενικές Συνελεύσεις και κάθε μορφή αγώνα για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων και έχουμε  ως πρότυπο τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε και καταργήσαμε στην πράξη την αξιολόγηση του Κυρ. Μητσοτάκη (Ν.4250/2014). Στο δικό μας χέρι είναι και αυτή την φορά να μην επιτρέψουμε να προχωρήσει η διαδικασία της «αξιολόγησης».

 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

  Ο Πρόεδρος                                     Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                          Γιάννης Τσούνης

 

   
  16.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa