ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

simapoeota     Αθήνα, 4 Μαΐου 2017

     Αριθμ. Πρωτ.: 381

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

Είναι η τρίτη φορά που ξεκινά η διαδικασία ψήφισης του πολυσυζητημένου «Πολυνομοσχεδίου των Ο.Τ.Α.» η οποία ευελπιστούμε τώρα να περαιωθεί.

Θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε πως για ακόμη μία φορά συζητάμε για το πολυνομοσχέδιο τη στιγμή που αποφασίζονται νέα δυσβάσταχτα μέτρα που υπερβαίνουν τις «δεσμεύσεις» του 3ου Μνημονίου. Μέτρα που στοχεύουν στην περαιτέρω αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πως μνημονιακός στόχος που αποδέχτηκε και συνομολόγησε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. είναι η συρρίκνωση της μισθολογικής δαπάνης και η διάλυση του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος. Τη στιγμή που η κυβέρνηση φορολογεί με επιπλέον 600,00 ευρώ το έτος κάθε φορολογούμενο μέσω της μείωσης του αφορολογήτου μόνο ως «ασπιρίνες» μπορούν να θεωρήσουν οι εργαζόμενοι τις ρυθμίσεις του Πολυνομοσχεδίου. Ημίμετρα που δεν είναι δυνατόν να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους από την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο εφαρμογής των Μνημονίων.

Ως προς τις προβλεπόμενες διατάξεις του σχεδίου Νόμου επισημαίνουμε τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 17

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η μεταφορά του προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης, Ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων ειδικού σκοπού και Δ.Ε.Υ.Α. σε περίπτωση λύσης της Επιχείρησης. Πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (στοιχείο 36 στο από 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ενημερωτικό μας σημείωμα) είναι η άμεση κατάργηση όλων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. (Κοινωφελών και Α.Ε.) και η υποχρεωτική μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού στους Δήμους. Στην περίπτωση λύσης επιχείρησης με ειδικό σκοπό την λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού η μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι πως θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτική μεταφορά του προσωπικού.

Επίσης, θεωρούμε σημαντική παράλειψη το γεγονός πως καμιά αναφορά δεν γίνεται σε περιπτώσεις λύσης-διάλυσης Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. και πρόβλεψης μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού. Επισημαίνουμε πως στο προηγούμενο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου, σε συνεννόηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Παν. Κουρουμπλή είχε συμπεριληφθεί σχετική διάταξη Νόμου η οποία στο παρόν έχει αφαιρεθεί. Είναι αναγκαία η ανωτέρω προσθήκη όπου θα γίνεται και ειδική αναφορά για την αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού Συνδέσμων Δήμων σε περίπτωση κατάργησής τους στους Δήμους που τους απαρτίζουν.

ΑΡΘΡΟ 41

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού μπορεί να ανατίθεται «… σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου…». Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή ανοίγει το δρόμο για να εκχωρηθεί αυτή η εργασία σε ιδιώτες. Ζητάμε όπου υπάρξουν ανάγκες να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 78

Η παρ.14 του άρθρου 17 του Ν.2190/1994 η οποία με το παρόν άρθρο προτείνεται να μην εφαρμόζεται σε κατηγορίες επιτυχόντων όπως αυτές περιγράφονται, έχει καταργηθεί με την παρ.6 του άρθρου 7 του Ν.3051/2002.

ΑΡΘΡΟ 79

Με το παρόν άρθρο υιοθετείται εν μέρει η πρόταση διάταξης Νόμου που ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχαμε καταθέσει για την επίλυση του προβλήματος απόλυσης εργαζομένων βάση προσωρινών πινάκων μετά από τουλάχιστον οκτώ (8) έτη εργασίας. Εφιστούμε την προσοχή πως το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ.1, ήτοι από 1-1-2008 μέχρι 1-1-2010, δεν καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων. Πρέπει να επεκταθεί έως 31-12-2010.

Η παραπάνω ενέργεια για την πρόσληψη αυτών των εργαζομένων είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για τους Ο.Τ.Α. Παράλληλα τους βάζει σε μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία μέσω Α.Σ.Ε.Π. και τους κατατάσσει βάσει της βαθμολογίας που είχαν λάβει κατά την παλαιά προκήρυξη που είχε εκδώσει ο Δήμος και φυσικά σύμφωνα με την βαθμολογία που είχαν λάβει με τους τότε οριστικούς πίνακες κατάταξης.Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι παραπάνω απολυμένοι εργαζόμενοι να μη μπορούν να καταλάβουν θέση μονίμου σε άλλο Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 82

Επαναλαμβανόμενες αποσπάσεις χωρίς περιορισμό της τριετίας. Πλέον καταργείται η τριετία και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια.

ΑΡΘΡΟ 84

Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα πλήρους απασχόλησης σε εργαζόμενους με μερική ή ολιγόωρη απασχόληση. Σε μια περίοδο που οι Δήμοι «ασφυκτιούν» από την έλλειψη προσωπικού με αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης των δημοτών, άποψη της Ομοσπονδίας είναι πως η επέκταση σε πλήρες ωράριο δεν μπορεί να είναι δυνητική αλλά υποχρεωτική αφού είναι γεγονός πως παρατηρείται το φαινόμενο να «προτιμάται» η επιλογή περισσοτέρων εργαζόμενων με ολιγόωρη απασχόληση παρά αυτή της πλήρους απασχόλησης.

ΑΡΘΡΟ 86

Η τραγική έλλειψη προσωπικού ιδιαίτερα σε εργατοτεχνικές ειδικότητες δεν μπορεί  σε καμιά περίπτωση πλέον να καλυφθεί με την επαναφορά των διατάξεων με αυτεπιστασία. Μόνη λύση είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 87

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε εργαζόμενο άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτή που έχει τοποθετηθεί. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την προβλεπόμενη διάταξη Νόμου, αφού αντί προσλήψεων εργαζομένων μόνιμου προσωπικού που είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα στα νησιά λόγω των ειδικών συνθηκών, ανακυκλώνουν το υφιστάμενο προσωπικό υποχρεώνοντας το  ακόμη και σε εκτός έδρας μετακινήσεις.

ΑΡΘΡΟ 93

Θεωρούμε πως ο κατ’ οίκον «έλεγχος»  υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που ασθενούν είναι τουλάχιστον προσχηματικός και αναποτελεσματικός. Πλέον το σύνολο των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. μετά τις οκτώ (8) ημέρες αναρρωτικής άδειας κατ’ έτος ελέγχονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή η οποία και επικυρώνει ή μη την ασθένεια του αιτούμενου.

ΑΡΘΡΟ 94

Το παρόν άρθρο που αφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) παρελθόντων ετών που δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους εργαζόμενους, δεν περιλαμβάνει ρητά τη ρήτρα της μη παραγραφής των αξιώσεων, όπως είχαμε προτείνει (βλ. το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 240/7-3-2016 έγγραφό μας). Επίσης, θα πρέπει ρητά να προβλέπονται εφεξής πειθαρχικές και ποινικές διώξεις στους αιρετούς, σε περίπτωση μη απόδοσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους εργαζομένους. Η προϋπόθεση που τίθεται για υποχρεωτική ύπαρξη της πίστωσης στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών, παρελθόντων ετών, είναι περιοριστική και δημιουργεί πρόβλημα αφού σε πολλούς Δήμους με ευθύνη των αιρετών δεν προέβλεπαν καν δαπάνη για την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους εργαζόμενους ως είχαν υποχρέωση!!!

Επίσης, επισημαίνουμε πως αποτελεί εσκεμμένη υποβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων στον αναγκαίο διάλογο για την αναβάθμιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και την λήψη μέτρων προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. αφού για πρώτη φορά δεν γίνεται καν ρητή μνεία στην αντιπροσωπευτικότερη Συνδικαλιστική Οργάνωση που είναι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά γενική αναφορά για την συμμετοχή «… (2) εκπροσώπων φορέων Συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. πανελλαδικής εμβέλειας».

Οι συνεχείς παρεμβάσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να σταματήσει το τριτοκοσμικό φαινόμενο πολλαπλών εργατικών ατυχημάτων, όπου εργαζόμενοι χάνουν και τη ζωή τους με αίτημα την εντατικοποίηση των ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), αφού είναι κοινό μυστικό πως υπάρχει πλημμελής έως εγκληματική κάποιες φορές αδιαφορία για την τήρηση των όσων η Νομοθεσία προβλέπει, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να αντιμετωπίζεται με εκδικητική και απαξιωτική διάθεση από την ηγεσία του Υπουργείου σας.

Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 95

Διαφωνούμε πλήρως με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, αφού η προτεινόμενη διάταξη παρότι προσθέτει επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων, δημιουργεί τρεις (3) υποκατηγορίες ενώ μέχρι σήμερα ισχύει μόνο μία κατηγορία των «150,00 ευρώ».

ΖΗΤΑΜΕ την αποδοχή της αναλυτικής πρότασης της Ομοσπονδίας μας που αρμοδίως έχει κοινοποιηθεί και η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετες κατηγορίες εργαζομένων που είναι αναγκαίο να ενταχθούν στο επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Επισημαίνουμε πως ακόμη και στην περιγραφή των προτεινόμενων από το Υπουργείο ειδικοτήτων θα δημιουργήσει προβλήματα αφού δεν περιγράφει σωστά ακόμη και υφιστάμενες ειδικότητες με ίδιο αντικείμενο. Π.χ. εντάσσονται στην Β΄ κατηγορία οι ηλεκτροσυγκολλητές ενώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η ειδικότητα που υφίσταται είναι «σιδεράδες-αλουμινάδες».   Εντάσσονται στην ίδια κατηγορία οι «βαφείς» όχι όμως οι «ελαιοχρωματιστές». Είναι αυτονόητο ότι βούληση μας και δίκαιο αίτημα είναι να προστεθούν νέες κατηγορίες δικαιούχων δεδομένο ότι η καταβολή του επιδόματος επιβάλλεται και αιτιολογείται από την φύση και τις συνθήκες εργασίας τους.

ΑΡΘΡΟ 96

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του παρόντος άρθρου επιχειρείται η αποκατάσταση του προβλήματος που έχει ανακύψει με την καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης στους εργαζόμενους που μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν ή επαναπροσλήφθηκαν στους Ο.Τ.Α. (ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, επαναπροσληφθέντες Σχολικοί Φύλακες και Δημοτικοί Αστυνομικοί). Καταρχήν κακώς αναφέρεται ως προσωπική διαφορά και όχι ως υπερβάλλουσα μείωση. Ωστόσο για την αποκατάσταση των πραγμάτων και την ίση αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όσοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν και με τις διατάξεις του Ν.4093/2012, ή μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά ή στις περιπτώσεις που εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά μετά την κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων των Δήμων, καθώς και σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.

Η διάταξη αυτή χρήζει συμπλήρωσης. Η ρύθμιση επίσης θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία επαναπρόσληψης-επανατοποθέτησης- μεταφοράς εργαζομένων.

Ως προς τα λοιπά υπηρεσιακά θέματα που αφορούν στους Δημοτικούς Αστυνομικούς επισημαίνουμε πως πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι η δυνατότητα επιστροφής όλων των υποχρεωτικά μεταταγέντων στους Δήμους.

Επισημαίνουμε επίσης πως σε συνεννόηση με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία  του Υπουργείου Εσωτερικών είχε συμπεριληφθεί στο προηγούμενο σχέδιο Νόμου σχετικό άρθρο που αφορούσε στα καθήκοντα των Σχολικών Φυλάκων και την κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκών φύλαξης των Σχολικών κτιρίων με έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών από την μη πρόσβαση εξωσχολικών στοιχείων. Διάταξη η οποία έχει αφαιρεθεί από το παρόν Νομοσχέδιο. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η διάταξη ως εξής:

 1. Η παρ.1 του άρθρου 11, του Ν.4018/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκηση τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».

 1. Η παρ.21 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

 

Είναι επίσης αναγκαίο για την αποφυγή παρερμηνειών στην υποσημείωση 2 και μετά την φράση «… των Δημοτικών Αστυνομικών, των Σχολικών Φυλάκων…» να προστεθεί η φράση «… που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα βάσει των διατάξεων του Ν.4172/2013 και επανήλθαν στις υπηρεσίες τους δυνάμει των διατάξεων του Ν.4325/2015…».

ΑΡΘΡΟ 101

Με το άρθρο αυτό επιχειρείτε την παράταση εκ νέου των Κοινωνικών δράσεων «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερησίας Φροντίδας», «Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων», «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μ.Ε.Α.» και «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι η μεταφορά των δράσεων αυτών στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και η τακτοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές για πάρα πολλά χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 103

 Προσθήκη παρ.2:  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 24 του Ν.4305/2014, μετά την φράση « οι οποίοι υπηρετούν στα Κ.Ε.Π.» να προστεθεί η φράση « σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4305/2014:  «…υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),  οι οποίοι υπηρετούν στα Κ.Ε.Π. ή και σε άλλες υπηρεσίες Ο.Τ.Α. κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, δύνανται να αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε στα Κ.Ε.Π. με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου κατόπιν ουσιαστικής  κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης.

β. Η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.

γ. Η απασχόληση παρείχετο στο χώρο των Κ.Ε.Π. και υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων αυτών…».

Προσθήκη παρ.3: Δύναται, για τη βαθμολογική ένταξη να αναγνωριστεί, τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε σε Ο.Τ.Α. ή Νομικά Πρόσωπα αυτών, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 26,παρ.5 του Ν.4369/2016 και του Π.Δ. 69/2016 και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης.

β. Η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών.

γ. Η απασχόληση παρείχετο στο χώρο των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών και υπό την άμεση εποπτεία των Προϊσταμένων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 104

Με δεδομένο πως πολλές φορές στις περιπτώσεις προσωπικού αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου αυτό δεν αρκεί για την πληρωμή τους και προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα του Δήμου να ασκεί κοινωνική πολιτική υπέρ των Δημοτών του χωρίς την αύξηση του αντιτίμου προτείνουμε η ρύθμιση που αφορά την κάλυψη της δαπάνης 70%-30% (αντίτιμο-Δήμος) να γίνει 50%-50% και σταδιακά να προχωρήσει η κατάργηση του αντιτίμου από τους δημότες, ώστε να αντιμετωπιστεί η συνέχιση της υπηρεσίας προς τους Δημότες χωρίς την περεταίρω επιβάρυνση των πολιτών και πάντα σε συνάρτηση με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.

 

Εκτός των ανωτέρω παρατηρήσεων, θεωρούμε επιβεβλημένο να συμπεριληφθούν διατάξεις που αφορούν στην επίλυση ζητημάτων που εκκρεμούν. Συγκεκριμένα:

 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Καταβολή εισφορών στον Τομέα Π.Δ.Κ.Υ. λόγω εσφαλμένου υπολογισμού των υπηρεσιών. (Σχετικό το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:242/7-3-2016 έγγραφό μας, Σχέδιο διάταξης).
 • Υπογραφή νέας κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα προβλέπει την χορήγηση Στολών Εργασίας σε κατηγορίες εργαζομένων. (Σχετικό το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:1108/11-11-2016 έγγραφό μας).
 • Δικαιούχοι της εκλογικής αποζημίωσης να είναι και οι εργαζόμενοι στα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. (Σχετικό το υπ’  αριθμ. πρωτ.: 1157/18-11-2015 έγγραφό μας).
 • Μετονομασία του κλάδου Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας σε κλάδο Τ.Ε. Προσχολικής Αγωγής. Η προσαρμογή είναι αναγκαία, αφού με Π.Δ. τα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας των Α.Ε.Ι. Αθήνας, Ηπείρου και Θεσσαλονίκης μετονομάστηκαν σε Τμήματα Προσχολικής Αγωγής. Ένταξη του κλάδου στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. Διάταξη που επιβεβαιώνει την διάθεση για κατάργηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • Τροποποίηση του Μισθολογίου (N.4354/2015) ώστε το προσωπικό που έχει ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008 και μετά την 1-1-2011 να συνεχίσει να του χορηγούνται τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια.
 • Κατάργηση του άρθρου 41  του Ν. 3979/2011 με το οποίο επεκτάθηκε σε 40ώρες (από 37 ½ ) η εβδομαδιαία εργασία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Επαναφορά στο καθεστώς εβδομαδιαίας εργασίας 37 ½ ωρών για το σύνολο του προσωπικού, εξαιρουμένων των κατηγοριών εργαζομένων που λόγω συνθηκών εργασίας με ειδικές διατάξεις έχει οριστεί διαφορετικό ωράριο (π.χ. καθαριότητα, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.).
 • Δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση των δανείων, που είχαν συνάψει οι εργαζόμενοι με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Με αποτέλεσμα τα επιτόκια να παραμένουν πολύ υψηλά και η σημερινή αξία των ακινήτων να έχει πέσει πάνω από 50%. Για αυτά τα δάνεια η αποπληρωμή τους είχε υπολογιστεί με την οικονομική δυνατότητα που είχαν οι εργαζόμενοι πριν τις περικοπές των αποδοχών τους. Σήμερα όμως οι μισθοί των εργαζομένων έχουν μειωθεί κατά 50% και έχουν διαμορφωθεί άλλοι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επιβάλλουν την κατά περίπτωση ρύθμισή τους ή «κούρεμα» ή διαγραφή ή διαφορετικό τρόπο αποπληρωμή τους.
 • Δεν συμπεριλαμβάνει την ρύθμιση που προβλεπόταν στο προηγούμενο σχέδιο Νόμου «σκούπα», το οποίο είχε έρθει προς διαβούλευση και αφορούσε: Στο άρθρο 33 του νόμου 4354/2015 η φράση: «οι απόφοιτοι των σχολών που καταργήθηκαν με το Νόμο 576/1977 καθώς και οι απόφοιτοι των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. συνεχίζουν να κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της Τ.Ε. κατηγορίας», με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν υποστεί μισθολογική μείωση.
 • Δεν περιλαμβάνει επίσης και την πρόβλεψη που είχε συμπεριληφθεί στο προηγούμενο σχέδιο Νόμου: Απόσπαση-Μετάταξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π. με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις… «υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον  μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύναται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο Κ.Ε.Π .της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως, ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα. Με αποτέλεσμα εργαζόμενοι με προβλήματα να ταλαιπωρούνται στην μετακίνηση τους προς την εργασία τους».

 

Απολύτως επιβεβλημένη θεωρούμε και την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας, παρουσία των αρμοδίων και εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, όπου σχετικές διατάξεις αντί να επιλύουν, να συγχέουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

 Ο Πρόεδρος                                Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                   Γιάννης Τσούνης

   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa