ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

 

logo2ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                     Περαία : 29- 03-2018

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟY                                Αρ. Πρωτ.: 26

fax: 2392021119

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.            ΠΡΟΣ:1. Δήμαρχο Θερμαϊκού

www.sedth.gr                                   2.Γεν.Γραμματέα Δ.Θερμαϊκού

                                                          3.κ.Αντιδημάρχους

                                                          4.Πρόεδρο Δημ.Συμβουλίου

                                                          5.Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

Θέμα: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θερμαϊκού

 

Σχετ.: α)το με αρ.πρωτ.9506/25-05-2016 έγγραφο του Δημάρχου με την επισυναπτόμενη πρόταση

          β)το με αρ.πρωτ. 09/06/2016 έγγραφο του Συλλόγου, με τις απόψεις του για την διαδικασία και τον τρόπο σύνταξης και τις θέσεις του για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

          γ)το με αρ.πρωτ.3503/01/03/2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Θερμαϊκού με θέμα διαβούλευση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Θερμαϊκού με το οποίο μας κοινοποιήθηκε το σχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

          δ) το με αρ.πρωτ.4873/20-03-2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα

 

Πριν εκθέσουμε μέρος των απόψεών μας, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Ενώ είχε συσταθεί όπως προβλέπεται στον Οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων η ομάδα εργασίας-έργου για την σύνθεση της οποίας είχε υπάρξει και σχετική αλληλογραφία για τις αντιρρήσεις και τις παρατηρήσεις μας, περί μη συμμετοχής εκπροσώπου του Συλλόγου στην ομάδα, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε.
  2. Δεν ζητήθηκαν οι γνώμες και οι προτάσεις των Διευθυντών και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ούτε βέβαια του Συλλόγου κατά την διάρκεια των είκοσι ένα μηνών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και δεν είναι δυνατό η προς συζήτηση πρόταση να έχει συνταχθεί-αν έχει συνταχθεί- μόνο από μετακλητούς υπαλλήλους για ευνόητους λόγους.

Από τα προαναφερόμενα και το δ) σχετικό όπου ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου αποφαίνεται μόνος του, ότι παρήλθε η προθεσμία της 14ης Μαρτίου 2018 και άρα Ο σύλλογος δεν έχει προτάσεις – αλήθεια πρώτον από πού προκύπτει η ημερομηνία και δεύτερον η Δημοτική Αρχή χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια και ο Σύλλογος πρέπει για ένα τόσο σοβαρό θέμα για την λειτουργία του Δήμου να καταθέσει την πρότασή του εντός δεκατριών ημερών έχοντας σε αυτό το διάστημα συγκεντρώσει και συνθέσει τις απόψεις των εργαζομένων μελών του – δικαίως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται περί προσχηματικής διαβούλευσης.

Κάνοντας μια πρώτη, βεβιασμένη, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος επεξεργασία της πρότασης, το Δ.Σ. του Συλλόγου καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις και επισημάνσεις:

α) Ο Δήμος Θερμαϊκού ,σύμφωνα με το πληθυσμιακό του μέγεθος, τον αριθμό εργαζομένων και τα τακτικά του έσοδα ανήκε και ανήκει στην υποομάδα μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι (Πρότυπο 2)

β) Σύμφωνα με τον Καλλικράτη (Ν.3852/2010), το Πρότυπο 2, τον Οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. και λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. ο Σύλλογος εργαζομένων καταθέτει τις κατωτέρω προτάσεις:

ι)Προτείνουμε την δημιουργία θέσεως ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Η έλλειψη συντονισμού των επιμέρους δημοτικών υπηρεσιών, παρατηρήθηκε κυρίως στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας και κυρίως σε ζητήματα που η επίλυσή τους απαιτεί την συμμετοχή περισσότερων οργανικών μονάδων

ιι) Προτείνουμε το γραφείο Διαφάνειας, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους να είναι αυτοτελές Τμήμα - σύμφωνα με τον Οδηγό προσαρμογής και το ότι ο Δήμος Θερμαϊκού ανήκει στην κατηγορία μεσαίος προς μεγάλος Δήμος-και όχι αυτοτελές Γραφείο και μάλιστα συγχωνευμένο με το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας ( με την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής ανήκε στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).

ιιι ) Αν και η Δημοτική Αρχή είχε την ευκαιρία να συστήσει Δημοτική Αστυνομία και δεν το έκανε, τώρα που δεν είναι με τα ισχύοντα εφικτή η στελέχωσή της ,θέλει να υφίσταται στον νέο Ο.Ε.Υ. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρόταση του Συλλόγου εκτιμώντας την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα των υπηρεσιών της, αλλά και σε συμφωνία με τον Οδηγό και το Πρότυπο 2 προτείνει να είναι επιπέδου Δ/νσης.

  1. iv) Επίσης δεν είναι σύμφωνη με τον οδηγό προσαρμογής και τον πρότυπο Ο.Ε.Υ. για μεσαίο προς μεγάλο δήμο η δημιουργία Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης δηλαδή η συνύπαρξη μιας Επιτελικής Υπηρεσίας (Προγραμματισμός, Οργάνωση, Πληροφορική), που είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66), με την υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να ανήκουν στην ίδια Δ/νση υπηρεσίες με διαφορετικά θεματικά κριτήρια, διαφορετικές ειδικότητες προσωπικού που θα στελεχώσουν την κάθε οργανική μονάδα, διαφορετική φύση του παραγόμενου ¨προϊόντος¨ της κάθε οργανικής μονάδας και διαφορετικές διαδικασίες λειτουργίας της κάθε μονάδας και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας της κάθε οργανικής μονάδας .Προτείνουμε για τους ανωτέρω λόγους την δημιουργία Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής με τα ομώνυμα Τμήματα και η υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης να είναι επιπέδου Δ/νσης με τα Τμήματα Αγροτικής Παραγωγής , Αλιείας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού ή να παραμείνει ως Τμήμα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
  2. v) Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών να αποτελείται από τα εξής τμήματα και γραφεία:

α) Τμήμα υποστήριξης των Πολιτικών οργάνων του Δήμου,

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου με δύο ομώνυμα Γραφεία,

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο θα αποτελείται από το Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού και το Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού και

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Η Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και όχι στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, σύμφωνα με τον Οδηγό Προσαρμογής, το Πρότυπο 2 αλλά και για τους παρακάτω αντικειμενικούς λόγους

Αυτήν τη στιγμή το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου από 22.1.2018 λειτουργεί το μεγαλύτερο έργο του Υπουργείου Εσωτερικών που λέγεται «Μητρώο Πολιτών» το οποίο συνίσταται στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων και των δημοτολογικών εγγραφών η οποία βάση τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ και όπου μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης , διαπιστευμένοι χρήστες των Δήμων υπάλληλοι Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστημα , προκειμένου να καταχωρούν Λ.Π. και δημοτολογικές εγγραφές, να αναζητούν και να εκτυπώνουν οποιαδήποτε είδος Λ.Π. πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Δημοτολογίου. Η δουλειά που έχει το Τμήμα είναι μεγάλη και πολύ σοβαρή , αφορά κυρίως πολίτες και έχει να κάνει με την εξυπηρέτησή τους, την αστικοδημοτική κατάστασή τους, την κτήση από αλλοδαπούς της Ελληνικής Ιθαγένειας , την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων καθώς και τα Ληξιαρχικά γεγονότα (γάμοι, βαπτίσεις, γεννήσεις, θάνατοι). Γι αυτό το λόγο το Τμήμα πρέπει να λειτουργεί απερίσπαστα μόνο του.

vi)Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών να αποτελείται από τα Τμήματα α) Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, β) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, γ) Τμήμα Ταμείου και δ) Τμήμα Προμηθειών .Δεν είναι δυνατόν να γίνει συγχώνευση Των Τμημάτων Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας με το Τμήμα Ταμείου για τους παρακάτω λόγους:

1) Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής αρνητικών φαινομένων κακοδιαχείρισης θα πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση (σε επίπεδο τμήματος) της υπηρεσίας που βεβαιώνει τα έσοδα και της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα βεβαιωμένα έσοδα για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες (εισπράξεις, ρυθμίσεις, μέτρα είσπραξης και λοιπές ενέργειες εισπράξεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κλπ).

2) Ο όγκος εργασιών των δύο τμημάτων είναι τόσο ευρύς, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατο για τον προϊστάμενο ενός ενιαίου (κατά την πρόταση) τμήματος να τις ελέγξει και να τις οργανώσει αποτελεσματικά. Η αδυναμία παρακολούθησης επιφυλάσσει σοβαρούς κινδύνους σε σχέση με την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων των δύο τμημάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα, όπως είναι η μειωμένη δραστηριότητα στον τομέα και βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων - τομείς που ως γνωστόν υπόκεινται και στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο το Δήμο Θερμαϊκού με απρόβλεπτες ενδεχομένως συνέπειες.

3) Τα δύο τμήματα ασχολούνται με αντικείμενα που είναι εκ φύσεως ψυχοφθόρα (βεβαίωση εσόδων και είσπραξη εσόδων) και συνεπάγονται καθημερινή σύγκρουση με τους συναλλασσόμενους πολίτες. Σύγκρουση, η οποία έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια δοθείσης και της παρατεταμένης περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Καθημερινά όλοι οι συνάδελφοι των δύο τμημάτων γίνονται δέκτες έντονων διαμαρτυριών και αρκετές φορές και έντονων φραστικών επιθέσεων πολιτών, στους οποίους για παράδειγμα γίνονται κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών (προς το παρόν) λόγω χρεών ή προκύπτουν βεβαιώσεις οφειλών στις οποίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Η ενοποίηση των δύο τμημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα ένα άτομο ως προϊστάμενος του ενιαίου πλέον τμήματος να κληθεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, πράγμα που είναι πρακτικά αδύνατο.

4) Από την 01/01/2019 καταργείται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες των Ο.Τ.Α., με φυσική συνέπεια ο Ταμίας να απαιτείται να πρέπει να είναι δυό φορές πιο προσηλωμένος κατά την πληρωμή των δαπανών αφού το σύνολό τους δεν θα έχει την έως τώρα προστασία της θεώρησής τους από τον Επίτροπο.

5)Η ταμειακή λειτουργία των δήμων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα, η οποία αποτελεί μέρος της οικονομικής υπηρεσίας και συνιστάται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). (παρ.11 άρθρο 266 Ν.3852/2010)

vii) Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι η προτεινόμενη διάρθωση των διοικητικών της ενοτήτων προηγούμενων δεκαετιών και δεδομένων , δεν έχει σχέση με την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής και κυρίως δεν είναι σύμφωνη με τον Πρότυπο Οδηγό Προσαρμογής των Πρότυπων Ο.Ε.Υ. των Νέων Δήμων και το Πρότυπο 2 (Μεσαίος προς Μεγάλος Δήμος). .Προτείνεται η διάρθωση της Δ.Τ.Υ. να είναι η εξής :α) Τμήμα Συγκοινωνιακών , Κτιριακών έργων με τα ομώνυμα γραφεία, β)Τμήμα Η/Μ έργων και Σηματοδότησης που θα αποτελείται από τα γραφεία Η/Μ Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σηματοδότησης γ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων με τα ομώνυμα γραφεία και δ) να δημιουργηθεί Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών

viii) Σύμφωνα με το Πρότυπο 2 και τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ. προτείνουμε η υπηρεσία Πολεοδομίας να είναι Αυτοτελές Τμήμα και όχι Διεύθυνση όπως στο προτεινόμενο σχέδιο με τα προτεινόμενα Γραφεία. Έναλλακτικά θα μπορούσε η Υπηρεσία Πολεοδομίας να ενταχθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος αφού μεριμνά για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ή στην Τεχνική Υπηρεσία

  1. ix) Οι υπηρεσίες καθαριότητας-διαχείρισης απορριμμάτων είναι η αιχμή του δόρατος και ο καθρέφτης της λειτουργίας ενός σύγχρονου Δήμου. Επίσης στο εγκριθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, προβλέπονται δράσεις (δημιουργία πράσινων σημείων, κομποστοποίηση, ανάπτυξη και διεύρυνση της ανακύκλωσης κ.ά.),οι οποίες με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ως νεοσύστατη Διεύθυνση ( έλλειψη προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, πεπαλαιωμένος και οικονομικά ασύμφορος στην πλειοψηφία του ο υφιστάμενος, δυσλειτουργία του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων), είναι ευνόητο και πασιφανές ότι δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν από ένα απλό Τμήμα μιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία θα έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες, περιβάλλον, πράσινο, πολιτική προστασία ,δημόσια υγεία, κοιμητήρια. Έχοντας υπόψιν και το Πρότυπο 2 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προτείνουμε να παραμείνει ως έχει δηλαδή σε επίπεδο Διεύθυνσης και όχι Τμήματος.
  2. x) Για τους ίδιους λόγους και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των δημοτών, την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος προτείνουμε την αναβάθμιση σε Διεύθυνση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με την υφιστάμενη στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. διάρθωση υπηρεσιών.
  3. xi) Λόγω της τρέχουσας κακής οικονομικής κατάστασης (ανεργία, πολλοί δημότες στα όρια της εξαθλίωσης με συνέπεια την συνεχή επιβάρυνση του Δήμου με νέες αρμοδιότητες, προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, λειτουργία κοινωνικών φαρμακείων, παντοπωλείων, ιατρείων, μελλοντική καταβολή προνοιακών επιδομάτων), αλλά και σύμφωνα με το Πρότυπο 2 και τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων Ο.Ε.Υ., το Τμήμα Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού πρέπει να αναβαθμιστεί σε Διεύθυνση ( με την προηγούμενη πρόταση της Δημοτικής Αρχής ανήκε χωρίς να είναι σωστό σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα στις υπηρεσίες τις υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο) . Επίσης η πρόταση αυτή ενισχύεται και από την πάγια θέση και στόχο του Συλλόγου, που είναι το κλείσιμο (λύση) της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και η μεταφορά όλων των εργαζομένων στο Δήμο, άρα όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα δύο αυτά νομικά πρόσωπα θα εκτελούνται από τον Δήμο. Θα αποτελείται από α) Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων, β) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και γ) Τμήμα Αθλητισμού

Επίσης κρίνεται σκόπιμη - το επιβάλλει η σχετική νομοθεσία - η σύσταση υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου) ,σύμφωνα με το άρθρα 12 και 25 του Ν.3871/2010, με τις αρμοδιότητες που θα προβλεφθούν στο απαιτούμενο για την σύστασή της ιδιαίτερο Π.Δ. κατά το άρθρο 12 του Ν.3492/2006.Εσωτερικός Έλεγχος είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική –συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός φορέα, με στόχο την βελτίωση των λειτουργιών του και την επίτευξη των στόχων του ,χρησιμοποιώντας συστημικές και δομημένες μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες αυτές στοχεύουν κυρίως στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης λόγω της καταφανούς έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού ,της ύπαρξης ελάχιστων κενών οργανικών θέσεων στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ και της πάγιας θέσης του Συλλόγου για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και την αποτροπή εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των κενών οργανικών θέσεων.

Επειδή ο Ο.Ε.Υ. αποτελεί τον καταστατικό χάρτη και είναι το θεμέλιο της λειτουργίας ενός Δήμου, πρέπει να συντάσσεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και γνώμονα τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες, χρήζει εμπεριστατωμένης και ενδελεχούς μελέτης και πρέπει να αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών, ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν υπόψη και θα αποτελέσουν το έναυσμα γόνιμου διαλόγου ,με τα βέλτιστα αποτελέσματα και δεν θα είναι αποτέλεσμα μονολόγου και «εικονικής διαβούλευσης».

Για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων ο Σύλλογος ια εκφράσει την άποψή του εφόσον οριστικοποιηθεί η διάρθρωσή τους στον Ο.Ε.Υ.

 

Για το Δ.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο Αν ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Συνημμένα:

  1. Πίνακας οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
   
  16.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa