ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

simapoeota

                                                        Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018

                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 764

 

                                                        Προς: Συλλόγους –Μέλη

                                                                  της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε Παιδικές Κατασκηνώσεις

 

Η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Α.Δ.Κ.Υ. (πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2018.

 

Όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στο πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδο), μπορούν από την 8/6/2018 έως και την 14/6/2018 να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. του Ε.Φ.Κ.Α., Ηπείρου 38, για την Αττική. Οι ασφαλισμένοι στην Περιφέρεια θα καταθέτουν τις αιτήσεις στα Κεντρικά Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α. στις έδρες των Νομών.Για τις Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κατασκηνωτικές Περιόδους οι αιτήσεις θα κατατίθενται από την 18/6/2018 έως και την 29/6/2018.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.

Αλλαγές που αφορούν την Κατασκήνωση ή την Κατασκηνωτική Περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κάθε Κατασκηνωτικής Περιόδου. Κάθε παιδί θα φιλοξενηθεί σε μια (1) μόνο Κατασκήνωση και μόνο για μία (1) Κατασκηνωτική περίοδο, η οποία πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση και να αναγράφεται στην Κάρτα Κατασκηνωτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  1. Αίτηση (ή οποία χορηγείται από τις υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της Κατασκήνωσης και η επιλογή της Κατασκηνωτικής Περιόδου.
  2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
  4. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για την συμπλήρωση της Κάρτας κατασκηνωτή.

     Ειδικά για την Αττική και για να μην υπάρξει ταλαιπωρία λόγω του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων, θα είναι ωφέλιμο οι ασφαλισμένοι επιπρόσθετα να προσκομίζουν Βεβαίωση Ασφαλιστικής ικανότητας την οποία μπορούν να προμηθεύονται είτε από τον δικτυακό τόπο(www.ika.gr) είτε από τα Κ.Ε.Π.

   Σε περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

   Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία από 6 έως 14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-2004 μέχρι την 31-12-2012. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για όσες κατασκηνώσεις παρέχουν το αντίστοιχο πρόγραμμα, να έχουν ηλικία από 6 έως 16 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-2002 έως 31-12-2012.

     Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός παιδιού σε Κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με τον ΕΦΚΑ είναι η έκδοση από τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. της «κάρτας Κατασκηνωτή» για κάθε παιδί.

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

             Ο Πρόεδρος                                                        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

    

       Νίκος Τράκας                                                         Γιάννης Τσούνης    

   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa