ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

logo

Με αλλαγές, ιδίως ως προς τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν από τους υπόχρεους, ψηφίστηκε στη Βουλή και οδεύει προς δημοσίευση σε ΦΕΚ το Ν/Σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το “πόθεν έσχες”.

Οι μεταβατικές ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ψηφίστηκαν τελικά ως εξής:

Α) Υποβάλλονται από 4.1.2019 έως 4.3.2019 - δηλώσεις αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως τη δημοσίευση του νόμου και - δηλώσεις ετήσιες, των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

Β) Οι καταστάσεις με τους υπόχρεους καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες έως τις 17.12.2018.

 

Γ) Από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ και για διάστημα έως 2 μηνών, τίθεται εκτός λειτουργίας η διαδικτυακή εφαρμογή περί πόθεν έσχες, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες τροποποιήσεις.

Δ) Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται με το νέο νόμο ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ η υποχρέωση δήλωσης, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους μέσα σε 90 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το ανωτέρω (Γ) διάστημα.

Ε) Υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους κατά τις διατάξεις του νόμου.

Αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του νόμου, αρκεί να περιέχουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά στοιχεία και δεν απαιτείται μεταβολή τους για μόνο το λόγο αυτόν.

Αναφορικά με τους ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ σημειώνουμε, ενδεικτικά, τα κάτωθι:

Α) Η περ. θ’ της παρ.1 του αρ.1 του ν.3213/2003 ψηφίστηκε ορίζοντας τους εξής υπόχρεους υποβολής: “θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών”.

Δηλαδή :

  1. i) Επιλύθηκε το ζήτημα με τις Σχολικές Επιτροπές, καθώς καθορίστηκε ότι δήλωση υποβάλλουν ΜΟΝΟ “οι Πρόεδροι και οι Διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών”. 
  2. ii) Ως προς τις Επιτροπές των Δήμων, ΔΕΝ ικανοποιήθηκε το αίτημα της ΚΕΔΕ περί εξαίρεσης των Επιτροπών που έχουν γνωμοδοτικές και όχι αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Στην ακρόαση Φορέων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ΔΕΝ παρέστη εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο Πρόεδρός της ή κάποιος Αιρετός ως εκπρόσωπό του, για να θέσει τις διεκδικήσεις προς την Κυβέρνηση και τους βουλευτές, αλλά μόνο ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ.

Στη Συνεδρίαση του ΔΣ μετέφερε ιδιαίτερα θετικό κλίμα από την Επιτροπή ειδικά για το αίτημα εξαίρεσης των γνωμοδοτικών, ενημερώνοντας τους Δημάρχους πως «(...) ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαγγελόπουλος, που του έδωσα το κείμενο, μου είπε έχετε απόλυτο δίκιο θα το ρυθμίσουμε αυτό, δηλαδή στην ουσία όλοι είπαν ότι μόνο οι αποφασιστικού χαρακτήρα Επιτροπές (...) ».

Στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφέρθηκε στο αίτημα της ΚΕΔΕ, σε διαφορετική κατεύθυνση. Δήλωσε πως χρήζει περαιτέρω μελέτης και συνεργασίας με το ΥΠΕΣ, δεδομένου ότι, όπως σημείωσε, έχουν πολύ ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, που μπορεί να εκτείνονται σε ζητήματα πολεοδομίας, αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ, αναφέροντας ότι μερικές από αυτές διεξάγουν και τους Διαγωνισμούς.

Β) Κατά τα λοιπά, για τους υπόχρεους, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει :

  • Στις Επιτροπές Διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, προστέθηκαν οι Επιτροπές Διαγωνισμών Μελετών
  • Όσον αφορά τις Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, απαλείφθηκε η μνεία ειδικά για τα έργα που διέπονται “από τις διατάξεις του ν.1418/1984 (Α` 23) και του π.δ. 609/1985 (Α` 223)”. Συνεπώς, γεννάται υποχρέωση ανεξαρτήτως της νομικής βάσης επί της οποίας διεξάγονται οι Διαγωνισμοί Έργων. Επαναλήφθηκε η πρόβλεψη, που συμπεριλαμβάνει Περιφερειάρχες και Δημάρχους, ότι η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας του και για 3 περαιτέρω χρήσεις μετά το έτος της λήξης της θητείας. Για άλλες κατηγορίες υπόχρεων, είναι μία χρήση μετά τη λήξη (βλ. αναλυτικότερα παρ.14 αρ.1 του Ν/Σ).
  • Στην υποχρέωση υποβολής προστέθηκαν ρητά τα πρόσωπα με τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
  • Αποσαφηνίστηκε ότι τα αναπληρωματική μέλη συλλογικών οργάνων υποχρεούνται μόνο εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.

Να σημειωθεί πως με το νέο νόμο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο των δηλώσεων και σε διαδικαστικά ζητήματα υποβολής, με απλά λόγια στο τι δηλώνεται και στο πως δηλώνεται.

 

Το Δ.Σ.

   
  23.05.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa