ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία- Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

 

 


simapoeota

 

                                                                                                  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 524

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ακόμη μία φορά συμμετέχουν ενεργά στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση που εξήγγειλε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ήμασταν και είμαστε υπέρμαχοι μιας αξιολόγησης που θα αναβαθμίζει τον ρόλο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα στοχεύει στην επιμόρφωση, στην εκπαίδευση των εργαζομένων, στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη, στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών, στην παροχή μέσων προκειμένου να εκπληρωθεί ο τελικός στόχος που είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

Διαφωνούμε με μια αξιολόγηση γενική και άκριτη που δεν λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέση την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος στη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πριν το καλοκαίρι, ενημερώνοντας μας πως θα ενεργοποιήσει την κοινή επιτροπή του Ν.4369/2016 (Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.:22480/8-6-2016) όπου με την συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. θα αποφασίζονταν μια διαδικασία αξιολόγησης προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών που παραμένει μέχρι σήμερα πάντως «κενό γράμμα».

Ασκήσαμε κριτική στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που σήμερα διεκπεραιωτικά οδηγεί βήμα-βήμα στο εκφυλισμό μιας κατεξοχήν συμμετοχικής διαδικασίας. Προτείναμε από την πρώτη στιγμή την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε οι εργαζόμενοι να καταθέσουν την δική τους πρόταση για την αξιολόγηση των εργαζομένων. Βήματα ουσιαστικά, που όμως ποτέ δεν έγιναν.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχουν στην ΑΠΕΡΓΙΑ–ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση με το δικό τους ξεκάθαρο πλαίσιο και διεκδικήσεις.

Ο ιδιαίτερος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ο φορέας λήψης και διεκπεραίωσης σε πρώτο βαθμό κάθε μικρού ή μεγάλου προβλήματος ή ανάγκης των δημοτών, με την πανσπερμία κλάδων, ειδικοτήτων και ρόλων που οι εργαζόμενοι σε αυτήν ασκούν, πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτός και να οδηγήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα σύστημα αξιολόγησης απλό, άμεσο, κατανοητό, αντικειμενικό και αποδεκτό από όλους. Ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν θα αποτελεί έναν ακόμη γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου και επιβολής, αλλά ένα κοινό δρόμο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

         Ο Πρόεδρος                                                           Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

    Νίκος Τράκας                                                                    Γιάννης Τσούνης


adedy logo 

                                          Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

                                          Αριθμ. Πρωτ.: 306

                                          Προς:

                                                                                       1. Ομοσπονδίες-Μέλη της Α.ΔΕ.Δ.Υ.

                                                                                       2. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

                                                                                       3. Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

Θέμα: Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από την Αξιολόγηση.

Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-9-2020 εγγραφο.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-9-2020), που αναφέρεται στη διενέργεια της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του 2019, σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας ενημερώσαμε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 231/16-7-2020 έγγραφό μας η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση συνεχίζεται.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

 


 

Συνέπειες μη αξιολόγησης στην επιλογή προϊσταμένων

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4616/19 (ημερ. έναρξης ισχύος 07.06.2019), το άρθρο 24Α του ν. 4369/2016 (Α΄ 133) και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) καταργούνται. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4616/19 διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. (άρθρο πέμπτο Ν.4616/19)

 
Συνεπώς, οι παρακάτω διατάξεις παύουν να ισχύουν.

Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α' 26) και του ν. 3584/2007 (Α' 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. (παρ.4 άρθρο 24Α ν.4369/16, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4489/17)

 
   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa