ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ,Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.ΥΚΑΙ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.ΣΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

afisa

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ 6 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

 

simapoeota

                                     Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

 

                                     Αριθμ. Πρωτ.: 585

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απεργούμε-Απέχουμε από τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και όλες τις Τεχνικές Επιτροπές

Συλλογικά και μαζικά να αντισταθούμε στην ιδιωτικοποίηση

κρίσιμων λειτουργιών του Δημοσίου

 

Συνάδελφοι,

Υλοποιώντας την απόφασή μας να αντισταθούμε στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών, προγραμματίσαμε ως πρώτη κοινή δράση την Απεργία-Αποχή των Μελών μας από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.ΜΕ.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν Μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Ν.4412/2016), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων  (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Δεκεμβρίου 2020 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.

Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στην Απεργία-Αποχή για να διεκδικήσουμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι στην ιδιωτικοποίησή τους και την εκχώρηση-ξεπούλημα αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.
  • Κατάργηση ΟΛΩΝ των σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

              Σας επισυνάπτουμε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Οι Ομοσπονδίες

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

   
  15.04.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa